Wanneer jouw kind last heeft van dyslexie kan dat een obstakel vormen die vervelende vormen kan aannemen. Je wilt natuurlijk het beste voor je kind en er zodoende ook alles aan doen om hem of haar te helpen met het beter leren omgaan met dyslexie. Wat kan er gedaan worden? Hoe leert jouw kind beter om te gaan met dyslexie? Eén simpele methode om dit te bewerkstelligen is jouw kind te laten typen. Het typen zal hem of haar makkelijker afgaan dan schrijven en op veel scholen wordt al gebruik gemaakt van bepaald oefenprogramma’s. Het snel kunnen typen, levert een kind met dyslexie tijd en energie op.

Bij typen kan het lettertype worden vergroot. Dit is een belangrijk aspect voor kinderen met dyslexie. Bovendien kan er op eigen tempo worden gewerkt. Met behulp van een cursus kan dit eigen tempo omhoog worden gehaald en behaalt een kind met dyslexie resultaten op de laptop die met een pen niet zouden kunnen worden behaald. Bovendien kunnen er bij typen andere hulpmiddelen worden ingeschakeld. Zoals het horen van de te typen woorden door een koptelefoon. Hiermee worden meer zintuigen geactiveerd. Dit is belangrijk voor dyslectische kinderen. Hierdoor gaan ze veel beter typen. Met een speciaal ontwikkelde typecursus voor kinderen met dyslexie kan op deze manier veel winst worden behaald.

Cursussen

Gelukkig zijn er tegenwoordig veel typecursussen te vinden. Ook voor kinderen met dyslexie. Deze zijn speciaal toegespitst op wat dyslectische kinderen nodig hebben om beter te leren typen. De vooruitgang die ze hiermee boeken, helpt ze veel gemakkelijker omgaan met het lezen en schrijven. Het hoeft niet eens een cursus te zijn die speciaal is bedoeld voor kinderen met dyslexie, een typecursus die hier niet voor bedoeld is helpt een dyslectisch kind al een heel eind. Wel moet je ervoor oppassen een kind niet te snel te laten beginnen aan een typecursus. Dit is ook de reden dat de meeste typecursussen beschikbaar zijn voor kinderen vanaf 8 jaar.

Welke leeftijd?

De meeste cursussen zijn dus beschikbaar voor kinderen vanaf 8 jaar. Is dat dan ook de beste leeftijd om te beginnen met een cursus? Is een andere leeftijd beter? Dit verschilt per kind. Over het algemeen is 8 jaar een redelijk jonge leeftijd om te beginnen met een typecursus, maar het hoeft zeker niet verkeerd te zijn. Een aantal zaken zijn van belang. Zo kun je je afvragen of jouw kind het leuk vind om een dergelijke cursus te beginnen en of het vermogen tot regelmatig oefenen aanwezig is. Is het concentratievermogen aanwezig en gebruikt hij of zij het toetsenbord al regelmatig?

Welke cursussen?

Er zijn dus voldoende cursussen om jouw kind te helpen met het beter omgaan met dyslexie. Maar welke zijn dit dan? Enkele voorbeelden van juiste cursussen zijn bijvoorbeeld LOI Kidzz en Ducktypen. Bij deze cursussen worden naast de nodige vaardigheden die moeten worden opgedaan, ook een leuke extra bewerkstelligt door middel van het gebruiken van leuke verhaallijnen en voor kinderen interessante opdrachten. Dit maakt het voor hen niet alleen huiswerk, maar ook een leuke bezigheid. Zo wordt het ook leuk. Maar er zijn nog meer cursussen. Zo heb je Squla en Slim leren. Deze cursussen zijn niet speciaal toegespitst op kinderen met dyslexie, maar deze zijn bijzonder geschikt voor bijles en het inhalen van een achterstand. Hier kunnen ook dyslectische kinderen zeker een voordeel uit halen.

Afronden cursus

En na de cursus, kan jouw kind dan moeiteloos typen? Het belangrijkste na een cursus is dat een kind nog regelmatig oefent. Het bijhouden van de vaardigheden die opgedaan zijn, zorgt ervoor dat de snelheid van het typen hetzelfde blijft. Wanneer dit niet wordt bijgehouden, zal dit snel achteruit gaan. Dit geldt voor iedereen. Het zou natuurlijk zonde zijn wanneer een cursus met goed resultaat wordt afgerond en de vaardigheden vervolgens weer verloren gaan. Het bijhouden van de opgedane handigheid is dus van belang.

Een kind met dyslexie kan dus wel degelijk baat hebben bij een typecursus. Het is dan ook vooral raadzaam deze te doen. Op de meeste basisscholen kan een dyslectisch kind ook gebruik maken van een laptop. Op deze manier heeft het natuurlijk helemaal het gewenste effect. Het is dan ook altijd raadzaam om te vragen op de basisschool van jouw kind of er daar ook gewerkt kan worden met een laptop, mocht dit nog niet het geval zijn.